asd

Home > 토목 및 기반사업 > 도시기반 해외사업 > 베트남 건축시공투자사업

베트남 건축시공투자사업

1. ELPO VINA 공장신축사업

Project Name

Construction New Factory


Address

KCN Phu Ha, Xa Ha Loc, Thi Xa Phu Tho, Tinh Phu Tho

Period

2016.12 ~ 2017.07

Contract Price

1,659,923 USD (37,688,039,295 VND)

Photo
   
   
2. V-Project [Lotte E&C]

Project Name

V-Project


Address

Nhon Trach No.06 Industrial Zone, Dong Nai, Vietnam

Period

2017.03 ~ 2017.12

Contract Price

4,770,142 USD (108,584,300,000 VND)

Photo